Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, KUNGSBYN 12:1 KUNGSÅRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
kyrkans ännu bevarade dopfunt, med koniskt formad cuppa. I mitten av 1300-talet uppfördes istället en stenkyrka. Dess plan var relativt kort och bred, med sakristia utbyggd mot norr. Förmodligen under senare hälften av 1400-talet slogs två valv över kyrkorummet och ett vapenhus tillbyggdes mot söder.

Från 1607 är första kända uppgiften om att konstruktionen var osäker, vilket ledde till att valven på 1620-talet stöttades med pelare i trä. Under de kommande 100 åren krävdes upprepade förstärkningar av stommen. Sedan fann församlingen för gott att riva kyrkan.

En ny kyrka byggdes på kvarvarande grundmurar åren 1751-52, ett arbete lett av murmästarna Johan Wikberg, Mårten Wålberg och Alexander Högman från Stockholm.


För mer historik se kyrkobyggnaden samt bifogad PDF


Källor och litteratur


Otryckta källor

Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA):
• Ihrfors, Eric: Westmannia sacra, handskrift färdigställd 1899-1902, baserad på församlingsarkivens handlingar från äldsta tid fram till omkring 1900

Kungsåra församlingsarkiv (KF):
• O I a; 3, Arbetsbeskrivning 1954-03-27 och rapport om utförda arbeten 1954-56, sammanställd den 4/2 1957 av kyrkoherde Åke Tiberg
• O I b; 1, Arbetsbeskrivning och ritningar för bårhus

Västmanlands läns museums arkiv (VLM):
• Bygghandlingar och slutbesiktningsintyg 1985
• Antikvarisk kontrollrapport 1998-10-08, dnr 98: 60-316

Västerås kyrkliga samfällighets arkiv (VKS):
• Bygghandlingar, fakturor, anbud, protokoll 1969-2004

Västerås stifts arkiv (VS):
• Västerås domkapitel E IV b; 41 a, Ödmjukaste memorial 5/12-1758
• Västerås domkapitel E IV a; 41b, Visitation 24/1-1802
• Västerås domkapitel E IV b; 56, Inventering 1853, Inventarier 1856, 1874 & 1906, ämbetsberättelse vid 1911 års visitation


Litteratur

Ahlberg, Hakon och Björklund, Staffan: Västmanlands kyrkor i ord och bild - Förlag: Staffan Björklund 2000
Berggren, Bonzo: Kyrkorna i Västmanlands län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan/utgiven av Västmanlands nyheter - Västerås 1982
Henning, Gunnar W: Kungsåra kyrka, historik och beskrivning - Västerås 1948
Julbok för Västerås stift 1956: Förnyade helgedomar. Västerås 1956, s 192-194
Redelius, Gunnar: Kungsåra kyrka - Utgiven av Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1980