Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömstad kn, TJÄRNÖ KYRKA 3:1 TJÄRNÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: TJÖRNÖ
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 602, år 1900: 2257, år 1995: 1049

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Kosters kapellförsamling bildad 1934.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid Kosterfjorden mot sydsluttningen av en bergshöjd. Den huvudsakliga bebyggelsen ligger i tätorten vid kusten och kring bron som leder över till Saltö. Kyrkans läge är något avskilt, ca 500 m inåt land. Landskapet är typisk kustbygd med små och smala odlingsmarker i klippskrevorna. Tjörnö ligger ca 6 km söder om Strömstad.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka, av i övrigt okänd utformning. En större ombyggnad företogs omkring 1730, men det är ovisst vad denna innebar. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade kyrkan uppfördes 1855 efter ritningar av arkitekt Carl Gustaf Blom Carlsson. Kyrkan har salformad plan med rakslutet korparti, utbyggd halvrund sakristia i öster samt västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör i nyklassisk stil är välbevarad sedan byggnadstiden. Tornet har lanternin. Ingång i väster, via tornets bottenvåning som fungerar som vapenhus. Ytterligare portaler för menigheten har byggts i mittpartiet av långmurarna. Den norra är sedermera igensatt. Kyrkorummet har ett tunnvalv av trä. Interiören präglas av 1934 och 1975 års restaureringar, utförda efter ritningar av arkitekterna Knut Nordenskjöld respektive Bo Åderman och Bertil Holst Hermansson. Från kyrkans byggnadstid härrör emellertid den höga korbågen med pilastrar, flankerad av dörrar till sakristian. År 1934 insattes en arkitektoniskt uppbyggd altaruppsats från 1632 av Hans Andersson, Hogdal. Predikstolen i barock härrör från 1600- eller 1700-talet. 1934 framtogs dess äldre målningar på och ett nytt ljudtak tillkom, tillverkat av Carl-Otto Svensson, konservator under Nordenskjölds restaurering. Den omfattade även nya bänkar, medan dörrar och utsida behölls, samt dekorering med figurframställningar på läktarens barriär. Läktaren byggdes under kyrkans äldsta tid. Dess underbyggnader är från 1975.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.