Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värmdö kn, BRUNN 1:15 INGARÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Ingarö kyrka började byggas 1790 och invigdes 1792. 1932 byggdes sakristian till mot norr och söder samt byggdes en våning på för skrudkammare efter ritningar av arkitekt Ragnar Hjort (1887–1971).

Ingarö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Inga var namnet på en av Värmdö skeppslags tretton fjärdingar. 1740 möter man namnet Ingarö första gången och 1776 inrättas en skola, vars förste skolmästare var prästen Samuel Ödmann. Han blev så småningom även den förste komministern på ön. Kyrkan, från början kallad Pilhamns kapell, byggdes på initiativ av och med ekonomiskt stöd från baron Anders Cederström på Beatelunds gård. Familjen Cederström donerade även bostället Pilhamn att använda som komministerbostad. Ursprungligen var Ingarö kapellag under Värmdö, då med namnet Pilhamns kapellförsamling. 1825 blev Ingarö kapellförsamling under Värmdö och från 1902 är Ingarö självständig församling i Gustavsbergs pastorat. Först 1919 blev Ingarö egen socken.


KÄLLFÖRTECKNING
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
SLM Stockholms läns museum, arkivet
Haglund, S, Kyrkor kring Stockholm, Södertälje 1981
Karlsson, A M, Ingarö kyrka, Uppsala 1987
Nilsson, C, Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 2001