Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säffle kn, KYRKAN 1 SÄFFLE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET OCH FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA - Säffle kyrka från 1965 ingår i en stor anläggning med församlingsbyggnad och friliggande klockstapel i anslutning till park i stationssamhällets centrala delar. Byggnadskomplexet uppfördes efter ritningar av arkitekt Gunnar Bornö. Den salformade kyrkan är belägen i anläggningens östra del, med altaret i söder; utbyggd sakristia på korpartiets östsida. Ingången är förlagd i norr. Kyrkans exteriör är klädd med brunt fasadtegel under flacka sadeltak med koppartäckning. Kyrkorummet har stor volym med väggar av slammat tegel. Orgelläktare ovan sakristian. Trärelief av konstnär Sven Lundqvist på altarväggen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Stor anläggning av brunt fasadtegel med församlingsbyggnad och friliggande klockstapel i anslutning till park i Säffle stad. Flacka, kopparplåttäckta takfall. Liten, anspråkslös entré med vindfång. Interiören har stor volym med högt till det plana taket. Väggar av slammat tegel. Ej avsatt kor med tre stegs förhöjning. Öppning i sydväggen till sal i korets nivå. På motsatta sidan orgelläktare ovanför sakristian. Trärelief på korväggen av Sven Lundqvist.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990