Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sölvesborg kn, YSANE 15:6 YSANE KYRKA (SANKTA GERTRUDS KYRKA)

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 – YSANE, SANKTA GERTRUD

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 760, år 1900: 1157, år 1995: 1403

FÖRSAMLINGSHISTORIK – Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING – Kyrkan ligger avskilt vid en större väg i tätorten ca 1 km öster om Vesankanalen. Utblicken är vid och spiran syns ända till grannsocknen Gammalstorp. Till kyrkomiljön hör ett modernt församlingshem. Prästgården återfinns omedelbart väster om kyrkan. Strax norr om kyrkan, på en låg bergsrygg, finns ett gravfält bl.a. med bronsåldershögar. Socknen består av ett brett odlingsstråk med enskiftade gårdar kring Vesankanalen.

RASERAD KYRKA / RUIN –

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet, smalare korparti i öster och torn i väster. Kyrkan är uppförd av natursten och tegel. Den äldsta kyrkan uppfördes omkring 1300 eller under 1300-talets förra hälft och lär ha varit helgad åt Sankta Gertrud, vägfararnas helgon. 1777 förlängdes långhuset åt väster, och i samband med tillbyggnaden ändrades koret till sakristia, idag återställt. Kyrkans nuvarande utseende tillkom vid en ombyggnad 1862 efter förslag av L. Hedin. Det medeltida vapenhuset i söder revs, långhuset förlängdes och tornet uppfördes i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Kyrkan är vitputsad och täcks av ett sadeltak. Även koret - som är lika högt som långhuset - har sadeltak. Tornet kröns av en huv med åttakantig lanternin och en liten spira. Kyrkans två ingångar är belägna i väster och söder. I mitten av 1400-talet välvdes kyrkan, och 1459 dekorerades valven med målningar av "Vittskövlemästaren" Nils Håkansson. Vid ombyggnaden 1862 revs långhusvalven och ersattes med nuvarande trätunnvalv. De senmedeltida kalkmålningarna i koret togs fram och konserverades vid en restaurering 1938.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1997. / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000, rev. 2008.