Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Storuman kn, KYRKAN 5 STENSELE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Stensele utgjorde huvudort i Umeälvens övre dalgång fram tills att inlandsbanan byggdes. De problematiska terrängförhållandena gjorde att stationen lades i grannbyn Luspen, som efter 1923 successivt utvecklades till centralorten Storuman. Det är bakgrunden till att Stensele, 4 km sydost om Storuman, fortfarande utgör kyrklig huvudort. Stensele blev kapellförsamling under Lycksele församling 1815 och eget pastorat 1822. Den första kyrkan uppfördes vid Umeälven 1816–24, men blev snart för trång för den snabbt ökande befolkningen. År 1886 stod den nuvarande kyrkan klar. Den är belägen i centrala delen av samhället och omges närmast av bebyggelse i väster och söder samt skog i norr och öster.