Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Köping kn, MALMA PRÄSTGÅRD 1:7 MALMA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Delade meningar råder om när Malma kyrka uppfördes, men fasadernas rika tegelornamentik, strävpelarna och korets tresidiga avslutning hör senmedeltiden till, troligen 1400-talets sista decennier. Sakristian och vapenhuset är samtida. Fönster fanns då bara i söder och öster, mindre än idag. Över kyrkorummet var först ett trätak, men ganska snart slogs de två stjärnvalven, samt ett halvvalv över koret.

Vid en biskopsvisitation 1636 konstaterades att kyrkklockorna hängde i en gammal klockstapel, vars underbyggnad och tak ansågs ”tämliga”. År 1641 byggdes istället klocktornet inpå kyrkans västra gavel.

För mer historik se Kyrkobyggnaden samt bifogad PDF med bifogad händelselista. Listan innehåller årtal och historiska händelser samt källhänvisningar.
Källor och litteratur
Otryckta källor
Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA):
• Ihrfors, Eric: Westmannia sacra, handskrift färdigställd 1899-1902, baserad på församlingsarkivens handlingar från äldsta tid fram till omkring 1900
• Handlingar och ritningar inför 1968 års upprustning

Västerås stifts arkiv (VS)
• Västerås domkapitel E IV a; 52a, visitation den 14/1 1750
• Västerås domkapitel E IV a; 52a, inventarium vid generalvisitation den 26-28/5 1781
• Västerås domkapitel E IV b; 52, visitation 26/8 1854
• Västerås domkapitel E IV b; 52, visitation den 29/11 1865
• Västerås domkapitel E V a; 9, berättelse till 1906 års prästmöte
• Västerås domkapitel E V a; 9, berättelse till 1931 års prästmöte
• Västerås domkapitel E V a; 9, berättelse till 1937 års prästmöte
• Västerås domkapitel E V a; 9, ämbetsberättelse 1937-1942
• Västerås domkapitel F III a: 14, visitation den 10 maj 1683
• Västerås domkapitel F III a: 37, ämbetsberättelse vid visitation 19-20/9 1885
• Västerås domkapitel F III a; 38, visitation 10-11/9 1892
• Västerås domkapitel F III a; 40, visitation den 6-7/7 1901

Litteratur
Berggren, Bonzo: Säterbo kyrka/Kyrkorna i Västmanlands län. Västerås 1982
Lorichs, Lorenz Ludvig: En bok om Malma socken i Västmanlands län - Västerås 1940
Sjögren, Josef: Orgelverken i Västerås stift – En historisk översikt 1952, Nordiska museet/Stockholm 1952
Sjökvist, Helén: Handikappramper i Malma och Västra Skedvi kyrka – Västmanlands läns museum, Kulturmiljöavdelningen Rapport B, 2005: B2

Övriga tryckta källor
• Bärgslagsbladet 1968-04-13 & 1968-10-10, artiklar om upprustningen 1968