Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Heby kn, ASPNÄS 1:41 ASPNÄS GÅRDSKYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Aspnäs gårdskyrka ligger på en udde vid norra delen av sjön Tämnaren i norra Uppland. Kyrkan var helgad åt S:t Göran, och ännu på 1700- talet fanns en bild av helgonet kvar. Kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i väster. Den vitputsade byggnaden är uppförd av rött tegel med dekorativa inslag av gult tegel. Såväl fönster som portaler är spetsbågiga och försedda med profilerat tegel. Långhuset täcks av ett spåntäckt tälttak, den höga åttakantiga takryttaren i kyrkans mitt är också spånklädd. Ingång till kyrkorummet sker via vapenhuset. Kyrkan uppfördes i början av 1300-talet som kapell till godset Aspnäs. Sakristia med kryssvalv och vapenhus är ursprungliga. Kyrkan hade under medeltiden ett högre tak, det är dock okänt om det var valv eller öppen takstol. Den nuvarande takhöjden tillkom troligen i slutet av 1500-talet. Takryttaren var under 1600-talet rikare utformad, vilket framgår av Erik Dahlberghs avbildning av Aspnäs. Den nuvarande koniska huven tillkom 1895. 1922 upprättade arkitekten Erik Fant ett restaureringsförslag. Byggnaden hade då under lång tid fått förfalla, och bl.a. använts till fårhus och potatiskällare. Det skulle dock dröja till 1962 innan den omfattande restaureringen, under slottsarkitekten Ragnar Jonssons ledning, kunde avslutas. Kyrkans exteriör bevarar i stort sett utseendet från 1300-talet. Ursprungligen var dock murverket synligt. Interiören präglas främst av restaureringen på 60-talet. Vid denna konserverades även de delvis fragmentariska väggmålningarna från 1595.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996