Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, MARVIKSGRUNNAN 1:1 GRUNNANS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Grunnans kapell utgör ett av de många fiskarkapell utmed norrlandskusten, som uppfördes av Gävlefiskare. Det speglar verksamhetens säsongsmässiga karaktär och kusttrakternas både isolerade och knappa förhållanden. Utvändigt karaktäriseras den enkla byggnaden av sin ursprungliga 1600-talsform, sin 1800-talspanelning(om än utbytt på 1970-talet)den vita målningen från samma tid och sin distanserade placering, en positionsmarkering från det gemensamma fiskarsamhället invid den skyddade hamnen.

Fiskekapellet uppfördes 1771. Det är en rektangulär träbyggnad med en klockbärare mot västra gaveln. Grund av natursten, de timrade ytterväggarna, panelades mot 1800-talets slut med stående panel, som på 1970-talet?ersattes med dubbelfasspåntad stående panel, vit målning.