Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, LÄDERKANONEN 3 HEDVIG ELEONORA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
På Östermalm, den del av Stockholm som tidigare kallades Ladugårdslandet, bosatte sig under 1600-talet många av flottans män. De arbetade på nuvarande Blasieholmen och firade gudstjänst i en egen kyrka, där Nationalmuseum ligger idag. Från 1653 hörde amiralitetets folk till en egen församling medan civilbefolkningen i samma område hörde till S:t Jacobs församling. En mer ståndsmässig kyrka än Blasieholmskyrkan av trä planerades för amiralitetsförsamlingen men platsen lämpade sig inte för en större kyrka. Norr om Artillerigårdarna på Ladugårdslandet låg en amiralitetskyrkogård där Hedvig Eleonora kyrka började byggas 1669. Arbetet lades ned efter sex år av ekonomiska skäl. Gudstjänster hölls i en provisorisk träkyrka som byggdes 1671 på kyrkogårdens nordöstra hörn och revs 1738.
Mellan 1672–1723 utgjorde Ladugårdslandet en egen amiralitetsförsamling. När arbetet med kyrkan påbörjades igen år 1724 hade Ladugårdslands församling inte längre någon knytning till amiralitetet, som flyttat till Karlskrona redan 1680. År 1870 utökades församlingen och omfattade hela Djurgården.
År 1906 delades församlingen upp i tre delar: Hedvig Eleonora, Oskar och Engelbrekt.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden