Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, GENE 8:1 DOMSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkobyggnaden har höga, slutna fasader i rött tegel och platt tak. Utsmyckningen är sparsam; en fönsteröppning i form av ett grekiskt kors markerar kyrkans korparti. Taket är klätt med papp. Det fyrkantiga klocktornet är murat i rött tegel och är sammanbyggt med kyrkoanläggningen.

Även invändigt präglas kyrkan av de röda tegelväggarna. Ovanför de tvärgående takbjälkarna, under det träpanelade motfallstaket, finns en bred fönsterramp. Altaret belyses genom ett sidofönster. Golvet är belagt med kalksten. Längs väggen till höger om altaret är en läktare byggd; under detta bildas ett sidoutrymme, avskiljt av murade pelare.

Det korsformade fönstret är komponerat av Einar Forseth. Brita Rendahl-Ljusterdahl har komponerat altarvävnaden.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.