Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, SIDENSJÖ PRÄSTBORD 1:115 SIDENSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Medeltida socken; kapell under Nätra ännu 1386 (Styffe).

Sidensjö medeltida salskyrka med vapenhus i söder och sakristia i norr ligger mycket vackert belägen i skogsbygden på en höjd med utsikt mot söder. Den karaktäriseras exteriört av sin medeltida form med solid murkänsla och högt, spetsigt och ovanligt nog rödtjärat sadeltak, påverkad av 1700-talsklassicismens vitputsade ideal och utvidgade, stora, fönsteröppningar med djupt sittande fönster. Samtidigt har det sena 1900-talets ingenjörsmässiga krav på exakthet beträffande ytfinishen en framträdande roll i upplevelsen, inte minst genom den nyuppförda sakristian, men genomgående i fasader och tak. Till det moderna intrycket bidrar också en handikappramp vid huvudingången, som dock är ovanligt elegant löst.

Se även tidigare inventeringar.