Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vilhelmina kn, FATMOMAKKE 1:1 FATMOMAKKE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Fatmomakke kapell i Vilhelmina socken är naturskönt beläget vid kultsjön i en samisk kyrkstad med många byggnader. Kapellet är det fjärde på platsen. Tidigare s.k. kyrkokåtor eller kapell uppfördes på 1730-talet, omkring 1790 samt på 1830-talet. Nuvarande kapellet uppfördes av trä 1881-1884 i nyklassisk stil med torn i väster samt en sakristia i avbalkning bakom koret. 1927-1931 utfördes en genomgripande renovering med bl a ny altartavla, målad av Gerda Höglund. Vid en restaurering 1978 under Bengt Lidström förstärktes stommen och interiören återfick utformningen före 1927. Altartavlan av J Meurk (Meurek?) från kapellets byggnadstid monterades åter. Den skulpterade predikstolen och dörren till kyrkorummet från vapenhuset härrör från Åsele gamla kyrka.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1992-1999