Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, VEDERSLÖV 5:3 VEDERSLÖVS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården anläggs samtidigt som
kyrkan byggs 1879-80. Den är symetriskt
anordnad i sex kvarter runt
kyrkan. Två av kvarteren saknar ännu
gravläggningar. Kyrkogården är moderniserad
och de ursprungliga gravinhägnaderna
av järn och sten har borttagits i gravkvarteren. De grusade gångarna finns dock bevarade
liksom trädkransen kring kyrkogården. En del förändringar har skett på kyrkogården. 1951 beslöts att
nya entrégrindar skulle sättas upp. 1963 lämnade Hans Lindén ett förslag på bårhus. Beslut att uppföra
bårhuset kom samma år. Byggnaden har en yttermur av slammat fasadtegel och gavelspetsar av trä. Taket
är belagt med spån och dörrarna beklädda med koppar.
1994 kom förslag på ytterligare förändringar. Trädkransen var gammal och behövdes bytas ut. En
ny handikappentré behövdes till kyrkogården. Denna byggdes 1997. Parkering och ny ingång till kyrkogården
i anknytning till parkeringen byggdes norr om kyrkogården 1995. Samma år byggdes en ekonomibyggnad
nordost om kyrkogården. 2004 togs den gamla trädkransen med lönnar bort och ersattes
2005 av en ny, också den av lönn.