Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, ORDET 1 S:T TOMAS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
S:t Tomas kyrka ligger väster om Stockholms innerstad, i Vällingby centrum som invigdes 1954. Huvudansvaret för planeringen av stadsdelen Vällingby hade arkitekten Sven Markelius. Målet var en s k ABC-stad, där både Arbete, Bostäder och Centrum för kommers och kultur skulle finnas. Vällingby och den nya stadsplaneformen blev uppmärksammad inte bara i Sverige utan också internationellt. 1951 var de första bostäderna färdiga och 1952 drogs tunnelbanan dit. Redan från början fanns en kyrka med i planerna för den nya centrumanläggningen. En tomt reserverades för Spånga församling vilket skulle göra det möjligt att bilda en självständig församling av Vällingby i framtiden.

Kyrkorådet uppdrog åt arkitektfirman Backström & Reinius, vilka ritat flera byggnader i centrum, att rita en kyrka med expeditions- och församlingslokaler. Tre år senare, 1952, avsade de sig uppdraget. Ansvarig för församlingens verksamhet i Vällingby, prästen Lennart Håkansson, föreslog att arkitekten Peter Celsing skulle tillfrågas istället. Majoriteten av kyrkorådet var positiva till förslaget.
Celsing arbetade under sju år fram den slutgiltiga byggnaden i samarbete med församlingens byggnadskommitté, ledd av Lennart Håkansson. Församlingens liturgiska och praktiska behov jämkades samman med arkitektens estetiska förslag. Murningen utfördes, enligt Celsings vilja, av murarelever för att hålla kostnaderna nere samt för att ge en mer oregelbunden och mer livfull mur. Anledningen till att kyrkans klocktorn inte byggdes högre var enligt arkitekten att konkurrens med de intilliggande höghusen inte var möjlig. Bättre då med något som ser ut att ha kraft att växa, menade han (Ridderstedt 1998).

Vällingby församling bildades 1974 efter en delning av Spånga församling. 1976 invigdes det nya församlingshuset intill kyrkanläggningen.