Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, VIDBO PRÄSTGÅRD 3:1 VIDBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Vidbo kyrka består av rektangulärt långhus med en smalare, rakt avslutad utbyggnad i öster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Utbyggnadens östligaste del utgör det nuvarande koret. Vid södra bogårdsmuren ligger det Gardtmanska gravkoret från 1780, och norr om kyrkan står en klockstapel, uppförd 1744. Den vitputsade kyrkan är uppförd av natursten, med tegel i vapenhusets gavelröste samt i omfattningar och valv. Samtliga yttertak utgörs av skiffertäckta sadeltak. Ingång till kyrkorummet sker via vapenhuset. Den ursprungliga romanska kyrkan från omkring 1200 bestod av långhus med smalare kor och absid. Senare under medeltiden uppfördes en liten sakristia i norr. Under 1400-talets förra del revs absiden och koret förlängdes åt öster. Tillbyggnaden försågs med valv, och troligen slogs valv i gamla långhuset vid samma tillfälle. Under 1400-talet senare del byggdes vapenhuset. Vid en omfattande renovering 1753 revs sakristian med undantag av den östra muren, och en ny och större sakristia uppfördes öster om den gamla. Triumfbågen revs, valvet i gamla koret murades om och interiören vitlimmades. Kyrkans exteriör har i stort sett behållit sin medeltida prägel. Under 1700-talet vidgades fönstren, och 1833 tillkom deras nuvarande stickbågiga form. I långhuset finns rester av kalkmålningar, som togs fram och konserverades 1933. Målningarna är troligen utförda i mitten av 1400-talet och med anknytning till den så kallade Ärentunaskolan. Vid restaureringen återfick vidare interiören sina äldre färger. 1962 rengjordes målningarna, som då var svårt nedsvärtade.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996