Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, DREV 10:1 DREVS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården är sannolikt samtida med kyrkan som uppfördes omkring 1170. Om muren som omgärdar
kyrkogården är den ursprungliga omtalar inte källorna. Däremot ledde tre stigluckor i kyrkomuren in till
kyrkogården. Stigluckan i söder omtalas tidigast 1668 och den norra luckan stod färdig året därpå. Den
östra stigluckan omtalas inte förrän 1747. Stigluckorna stängdes med dörrar och bommar. Bommarna
fick endast öppnas i samband med gudstjänsterna och låstes av klockaren. År 1800 beslöt man att sälja
den bristfälliga södra stigluckan på auktion. Därefter ordnades en vanlig port med trägrindar i sydvästra
hörnet av muren.
Kyrkan var tidigare försedd med ett tillbyggt klocktorn i väster. Detta stod färdigt 1644 och såldes
på auktion 1868 och revs ned strax därpå. Den nuvarande klockstapeln norr om kyrkogården på andra
sidan landsvägen uppfördes 1956 efter ritningar av länsarkitekten Hans Lindén, Växjö. Den nuvarande
klockstapeln står på samma plats som den klockstapel som föregick klocktornet fanns.
Tidigare har det funnits grusgravar på kyrkogården. Ett foto från 1965 visar att detta fortfarande
förekom vid denna tid.