Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, LUNDA KYRKA 1:1 LUNDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lunda kyrka ligger väl synlig från väg 273 mot Almunge. Attundalands tingsplats låg i socknen, som även konkurrerade med Sigtuna som marknadsplats. En tidigare kyrka har möjligen funnits på annan plats i socknen, bl.a. tyder dopfunten från 1200-talet på detta. Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Långhuset har rektangulär plan med tre stjärnvälvda travéer, varav koret utgör det ösligaste, sakristia på norra sidan och vapenhus i söder. Sakristian är uppförd före långhuset, på detta tyder bl.a. sakristidörrens låga höjd. Genom de ursprungliga valvens utformning kan sakristian dateras till 1300-talets slut eller 1400-talets början. Långhuset tillkom under 1400-talets förra del. Vapenhuset byggdes först på 1500-talet. Fönstren fick sin nuvarande storlek 1804, västfönstret har dock en äldre form. Kyrkans fasader fick sin puts någon gång efter 1600-talet. Skiffertak lades 1949. Kyrkan restaurerades 1897. Inredningens ursprungliga färg framtogs åter 1937.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996