Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppvidinge kn, GRANHULTS KYRKA 1:1 GRANHULTS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården har troligen sin ursprungliga
form, eftersom det inte talas om någon utvidgning
i arkivalierna. På en karta från
1820 verkar kyrkogården ha samma form
som idag. Klockstapeln byggdes 1703
och efterträdde en tidigare klockstapel
som hade blåst ned i en storm. Stigluckan
i öster byggdes 1731.
Förr fanns enkla träkors så kallade likträ,
på kullar som markerade gravplatserna.
1808 beslutades att sådana inte längre
skulle användas. Enligt äldre foton fanns
det kvar sådana likträn på kyrkogården
fram till 1920-talet. Tidigare, åtminstone
fram till mitten av 1900-talet, var det vanligt
med gravkullar, där det oftast växte
vintergröna, lokalt kallad vink, på gravarna.
Att flera av gravarna har varit grusgravar
med omgärdande stenramar, kan man
se på fotografier över kyrkogården från
1934 och 1938.