Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Boxholm kn, MALEXANDER 1:127 MALEXANDERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Malexanders socken är belägen norr om sjön Sommen och domineras av skogbevuxen terräng
med många sjöar. Området tillhör det sydsvenska höglandet och har en utpräglad
sprickdalstopografi med platåer som begränsas av smala och djupa dalgångar samt ett stråk av
rullstensåsar. Socknen är medeltida och finns omnämnd 1345 som Malghasandr. Jordbruk och
skogsbruk har varit de största näringarna med fisket som en betydande biinkomst. I trakten
finns flera säterier såsom Aspanäs, Somvik, Stjärnesand och Bålvik, varav de tre förstnämnda
har övertagits av Boxholms bruksbolag som är en betydelsefull jordägare i socknen. Aspanäs
innehades under 1300-talet av östgötalagmannen Knut Jonsson som under en tid var Sveriges
riksdrots, och gården är även känd för att den heliga Birgitta bodde där under sina ungdomsår.
Vägnätet var länge dåligt utbyggt och ur kommunikationssynpunkt var båttrafiken viktig, och
utgjordes länge av de sk ”sommaskepen” innan Boxholms bruksbolag startade ångbåtstrafik
år 1867.