Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nordmaling kn, NYÅKER 2:62 NYÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Nyåkers kyrka är byggt i trä och har en rektangulär plan med en trekantsformad utbyggnad på vardera långsidan. Plåttaket är valmat och något svängt. Ett kort, kraftigt torn är byggt ovanför ingången. Långhuset har gotiskt formade, spröjsade fönster. Vitmålad träpanel täcker fasaderna.

Väggytorna är klädda med rosa gipsplattor. Taket täcks av vit väv. Träbänkarna är vitmålade, likaså den cirkelrunda predikstolen och altarringens balustrad. Golvmaterialet är av trä.

Kyrkan ombyggdes 1938 efter ritningar av Einar Lundberg. Altartavlan målades av Gerda Höglund till återinvigningen.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.