Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, VÄSTRA ENEBY 2:3 VÄSTRA ENEBY KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan.
Då den äldre kyrkan saknade torn hängde kyrkklockorna i en klockstapel av trä på
kyrkogården. Enligt C F Broocman, 1760, var klockstapeln då gammal och bräcklig.
År 1930 restes monumentet över prosten och kyrkoherden Germund Engdahl och hans
maka Catharina Margreta. Det restes av efterlevande anhöriga. Intill ligger även prosten
Anders Loenbom, död 1874, som höll minnestal vid prostinnan Engdahls bår 1843.
(Gravnr A 282 respektive en onumrerad vård öster om denna.)

År 1953 invigdes den av biskop Torsten Ysander. Trädgårdskonsulent Eric Lindh ritade
kyrkogården och trädgårdsanläggare C O Lindblad från Mjölby anlade den. Den nya
kyrkogården fick 170 gravplatser i linjer. Enligt de senaste principerna blev den
grästäckt. Mellan linjerna planterades berberis, liguster, spirea och rosor. De större
gångarna belades med stenmjöl och de mindre gångarna mellan de olika
gravplatsavdelningarna stensattes. Stenmuren runt området utfördes av grundläggare
Haldor Adolfsson, Kisa.