Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, LEKARYD 18:1 LEKARYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården var tidigare avsevärt mindre än nu. Den var då huvudsakligen förlagd söder och öster om
kyrkan. Då folkmängden i socknen ökade drastiskt under första hälften av 1800-talet från 500 till 700
personer, blev det nödvändigt att utvidga kyrkogården. 1858 inköptes ett markområde på 6 ½ kappland
(ca 1000 m²) norr och väster om kyrkan. Då vädret var torrt och soligt sommaren 1858 fortskred arbetet
snabbt och den 3 oktober invigdes den nya kyrkogården. Kyrkogårdens gränser markerades med en
stenmur.
På kyrkogården finns en klockstapel av enkel klockbockstyp. Den uppfördes 1741. Tidigare fanns
här ett ”klåckehus” som hade en större ringklocka, som enligt inskrift var omgjuten 1681. När nuvarande
klockstapeln byggdes överfördes klockan till denna. 1751 inköptes därutöver en mindre klocka,
”lillklockan”. 1859 gick den mindre klockan sönder och fick gjutas om samma år.
I kyrkogårdens nordöstra hörn fanns tidigare en redskapsbod, som även inrymde pannrum. Denna
byggnad revs och ersattes av ett kombinerat bårhus och ekonomibyggnad som invigdes 1975.