Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, SPÅNINGSLANDA 5:8 SKOGSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
I oktober 1958 invigdes begravningsplatsen. Den utgjorde
då ett område på fyra hektar och omgärdades på den östra
och västra sidan av en stenmur i huggen sten täckt med
öländsk kalksten. Kyrkogården är ritad av arkitekt och trädgårdskonsulent
Ragnar Ekstedt, Växjö.
Under början av 1960-talet togs ett flertal förslag fram
för utformning av kapell och klockstapel men det var först
1967 som det slutliga förslaget realiserades. Ett kapell
kombinerat med utrymme för administration och ekonomiutrymmen
uppfördes tillsammans med en klockstapel.
Byggnaden är putsad i vitt och sadeltaket är täckt med koppar.
Även klockstapeln är klädd med kopparplåt. Förslaget
togs fram av Berglunds arkitektkontor, Värnamo. Under
slutet av 1980-talet anlades en minneslund inom området.