Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, VOXTORP 3:1 VOXTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Fyra km från Bors samhälle, inom en muromgärdad kyrkogård, ligger den nyklassicistiska kyrkan, som ersatte en medeltida stenkyrka på samma plats. Kyrkan byggdes 1841-43 efter ritning 1839 av Samuel Enander, ÖIÄ, som på K Majt:s uppmaning fick frångå sitt första förslag och istället följa det från församlingen insända förslaget, utfört av byggmästare Berntsson. Invigningen skedde 1845. Exteriören är välbevarad, interiören något förändrad vid 1930-talets renovering, men med ursprunglig inredning.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med brett rundat kor med fyra fönster i öster (tre på ritningen 1839), torn i väster, sakristia i norr. Ingång i väster och mitt på sydsidan. Byggd i sten med inslag av tegel, spritputsad i vitt med omfattningar i slätputs, sockel grå. Lanternin av trä, målad gråvit med räcken i smidesjärn. Tak och torn belagda med kopparplåt. Sakristia med spåntak.

EXTERIÖR - långhuskyrka med sadeltak. Rikt profilerad taklist i trä. Torn med öppen lanternin. Trappa av sten i väster.

INTERIÖR - Ljust och luftigt kyrkorum med vita väggar, ljust gråblått trävalv, blågrå taklist. Glasmålningar i de två mittersta korfönstren och svagt tonat glas i de båda andra (1930). Övriga fönster har klart blåst glas i blyinfattade rutor, kompletterade med hela innanfönster. Korgolvet med breda tiljor, troligen ursprungligt, senare slipat och lackat. Tidstypisk altaruppställning med fronton med strålsol buren av kolonner omger målning av Kilian Zoll från 1846, föreställande kors med törnekrans och svepduk omgivet av molnkrans och kerubhuvuden i milda gyllenrosa toner. Rund altarring med halva balusterdockor mot gråblå panelfond. Ursprungliga nummertavlor prydda av lyror. Predikstol efter ritning av Carl Gustaf Blom Carlsson 1844 med strålsol på ryggstycket, målad i gråblått med guldornament. Fyra slutna bänkkvarter, liksom läktare och orgel målade i gråblått med inslag av klarblått, grönt och guld. Orgel byggd 1852 av bröderna Söderling, Göteborg, med fasad efter ritning av Carl Gustaf Blom Carlsson och ritning från orten. Läktaren med underbyggnad, vars väggar upptill har glasade fönster i rödmålade bågar. I kyrkan äldre inventarier från gamla kyrkan, bl a dopfunt, apostlabilder, altarskåp och krucifix. Vapenhuset har äldre gråmålat trägolv och ursprunglig panel i tak och trappa.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993