Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 RYDAHOLMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Det mäktiga romanska stentornet med sina dubbla spiror bibehölls medan kyrkobyggnaden i övrigt av församlingen motvilligt revs för nybygge 1793. Långhus och kor byggdes efter ritning (fig 123, 124) från OIÄ av Thure Wennberg. På församlingens begäran utfördes den lik Gällaryd i samma pastorat, fastän betydligt större. Byggmästare Hans Lundström, Laholm, ledde arbetet, Lars Wennerholm ansvarade för snickeriarbetena. Exteriören är välbevarad, interiören kraftigt ändrad vid ett flertal renoveringar. Det klassicerande helhetsintrycket är dock förhärskande.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt kor. Sakristia och vapenhus är placerade mitt för varandra på nord- respektive sydfasaden. Det medeltida tornet i väster med huvudingång. Tornet är byggt i kvaderhuggen granit och grönsten med spåntäckta spiror. Det nya långhusets och korets murar putsade i gråvitt. Koppartäckt tak (ursprungligen spån). Oputsad sockel av återanvänd kvadersten från den rivna kyrkan.

EXTERIÖR - Vapenhus och sakristia med valmade tak, något förenklade i förhållande till ritningen, som i övrigt har följts. Fragment av stenskulptur och kolonner från den medeltida kyrkan inmurade vid sydportalen.

INTERIÖR - Det rymliga kyrkorummet har spegelvalv i trä, målat i ljusblått, med oval vulst kring mittspegeln, samt vita väggar. Tegelgolv, synligt i gångar och kor, täckt av furuplank i bänkkvarter. Altaruppställning med pilasterburen båge med stor strålsol från 1865 inramar Waldemar Lorentzons "Den uppståndne Kristus" från 1960. 1828 omtalas altarprydnad i form av altarkors med svepduk, ängel med fackla, ankare m.m. (bevarade i södra vapenhuset). Den vackra predikstolen med ljudtak med lambrequinbård är ursprunglig, men flyttades 1908 närmare koret och fick ny uppgång. Predikstol och altarring målades i två nyanser grått med guldlister. Öppna bänkar från 1908, ändrade 1953, målade 1987 i vitt, grått, guld och rosa. Orgelläktare från 1700-talet, målad som bänkarna. Orgel 1859 av bröderna Söderling, målad i svagt gult, guld och grått. Läktaren underbyggd till halva djupet.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993