Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 NÄRTUNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan är stor, reslig och har intressant och delvis ovanlig byggnadshistoria. Kyrkan är byggd i ett flertal etapper, de sista murarna kom till omkring år 1500, senare under 1500-talets slogs valv och därefter är murverken oförändrade. I huvudsak är murarna av gråsten, tegeldetaljer finns i tornets övre del och på vanliga ställen som gavelrösten, muravslutningar och fönster- och dörromfattningar. Exteriören är sedan år 1871 spritputsad och avfärgad i gult med vita slätputsade omfattningar kring fönster och dörrar samt detaljer. Skiffertak lades på 1920-talet. Att kyrkan är putsad ger den ett mer sentida klassicistiskt uttryck än om den hade haft synliga medeltida gråstenmurar. Samtidigt visar byggnadssätt, proportioner samt detaljer som till exempel blinderingar i tornet tydligt det medeltida ursprunget.

Kyrkan har idag salskyrkoplan. I söder finns vapenhus, på norra sidan sakristia samt en utbyggnad i trä som fungerar som torntrappa och i väster torn.

Närtuna kyrka har föregåtts av en träkyrka. Tornets nederdel och sakristian är de äldsta byggnadsdelarna och är uppförda till den träkyrka som föregick nuvarande kyrka. Tunanamnet vittnar om att det funnits en försvarsanläggning. Tornet är byggt som försvarstorn vilket framgår bland annat av ingången högt upp på norrsidan som ursprungligen bara var åtkomlig från stege som lätt kunde dras in. Tornet och träkyrkan kan vara byggt i slutet av 1100-talet eller omkring 1200. Tornet avslutas sedan 1790-talet uppåt av en lanternin i trä målad i vitt och brunt. Långhuset av sten har antagligen byggts under 1200-talets sista årtionden eller kring år 1300. Ursprungligen torde ha funnits ett smalare romanskt kor men i slutet av 1400-talet eller omkring år 1500 har koret utvidgats och kyrkan fått salskyrkoplan med kor lika högt och brett som långhuset. Vapenhuset är byggt framför sydportalen i början av 1500-talet.