Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 OTHEM KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Othems kyrka består av ett tvåskeppigt långhus med smalare rakslutet kor, västtorn och nordlig sakristia. Tornet uppfördes för en äldre kyrka vid förra hälften av 1200-talet; det påbyggdes under senare hälften av 1200-talet. Koret byggdes troligen omkring 1240, långhuset något senare, omkring 1265. Sakristian är från 1882. Kyrkan har höga vitputsade murar och branta sadeltak. Tornet, som är försett med ljudgluggar i tre våningar, avslutas med gavelrösten och en åttkantig spira. Långhus och kor har varsin sydportal, båda spetsbågiga och med ornerade kapitälband. Långhusets norra rundbågsportal (nu igenmurad) har tillhört den äldre kyrkan. Fönstrens nuvarande form är från 1882. Invändigt täcks långhuset av fyra tältvalv, uppburna av en mittkolonn med reliefsmyckat kapitäl (jfr Hellvi). Koret täcks av ett ribbvalv. Kyrkans äldsta kalkmålningar, från 1200-talets mitt, återfinns i korvalvet. I triumfbågen finns en målning från 1300-talets början och runt koret löper en apostlafris från 1400-talets början. Alla målningar överkalkades 1693, men framtogs och restaurerades 1909. Kyrkan genomgick en restaurering 1952 efter arkitekt Erik Fants förslag.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998, reviderad i samband med inskrivning 2002.