Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vetlanda kn, SKIRÖ KYRKA 1:2 SKIRÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Skirö kyrka är belägen på en höjd ovanför samhället nordost om platsen för den medeltida kyrkan Den är typisk och till ursprungligt skick återställd nyklassicistisk kyrka. Församlingens nybyggnadsplaner tog fart 1803, men först 1835-37 uppfördes kyrkan av byggmästare Jonas Berglund, Järeda, efter en ritning 1836 av Jacob Wilhelm Gerss, ÖIÄ, utförd i nära anslutning till en från församlingen insänd ritning, troligen ritad av Carl Robert Palmér. Biskop Esaias Tegnér förrättade invigningen 1837. Skirö är en av de få kyrkor som behållit predikstolen i långhusets mitt liksom vändbänkarna i de främre bänkkvarteren.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med brett halvrunt kor i söder, torn i norr, sakristia mitt på östsidan. Entréer i norr och mitt på västfasaden. Byggd i sten, spritputsad med slätputsade omfattningar, avfärgad i vitt. Sockeln putsad och svartmålad. Spåntäckning på långhus- och sakristietak. Lanterninen vitmålad.

EXTERIÖR - Byggd enligt 1836 års ritning, med vissa förenklingar. Kraftigt entablement med lunettfönster över entréer. Ljudöppningar utformade som s.k. serlianabågar. Lanternin med tornur, öppen i nedre partiet, räcke längs torntaket. Modern granittrappa till torningången.

INTERIÖR - Ljus och rymlig, med vita väggar, gråvitt trätunnvalv, snickerier i vitt och sparsam gulddekor. Endast de längsgående sidobänkarna saknas av den ursprungliga inredningen. Den draperimålning som fanns i anslutning till predikstolen är likaså borttagen. Ritningens korbåge utfördes ej. Altarmålningen, "Kristi förklaring", troligen utförd av orgelbyggaren och målaren Johannes Magnusson ca 1840, omges av kannelerade pilastrar och rakt överstycke, utförda enligt Gerss` ritning. Oval altarring med slät bröstning med förgyllda emblem mot grå botten (1925). Mitt på östväggen rund predikstol med litet ljudtak, med uppgång från den bakomliggande sakristian genom muren. Bänkar i vitt och guld i fyra kvarter, slutna mot mitten, de två främre med säten både mot altaret och mot predikstolen. De bakersta bänkarna åt norr upphöjda, inredda som förrådsskåp. Orgel med fasad ritad av Johan Adolf Hawerman 1855 och byggd av orgelbyggare Johannes Magnusson, Lennhult. Läktare med slät bröstning. Lunettfönster i nordgaveln. Under läktaren är den äldre kyrkans läktarbröstning uppsatt på väggen som dekor.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993