Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, GOTTRÖRA 10:1 GOTTRÖRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Av ursprungskyrkan återstår tornet, långhuset och västra delen av koret. Tornet har från början använts som refugium, tillflyktsplats i orostider. På norra sidan av tornet finns en rund tornliknande utbyggnad som fungerar som trapphus, utbyggnaden gjordes 1894. Tidigare fanns ett trapphus i trä och ursprungligen liksom i Närtuna kyrkas torn en öppning för stege som kunde dras upp vid behov. Klockorna hänger sedan slutet av 1700-talet i tornet, tidigare fanns en klockstapel av trä på kyrkogården. Mot mitten eller slutet av 1300-talet byggdes sakristia på norrsidan med tunnvalv av tegel och utvändigt med pulpettak. Sakristian är på västra sidan sammanbygd med en strävpelare som antagligen tillkommit i samband med valvslagning av långhuset. Ett vapenhus byggdes framför sydportalen, troligen under 1400-talet. Vapenhuset revs efter branden 1893.

Under 1400-talets senare del, då många kyrkor annars byggdes ut så att de fick salskyrkoplan, förlängdes koret åt öster med en travée som redan från början valvslogs. Långhus och den äldre delen av koret har täckts med kryssribbvalv under 1400-talets första hälft. Långhuset hade ursprungligen haft öppen takstol eller ett plant trätak vilket framgår av märken i murarna efter urprungliga takstolar. Nuvarande takstolar tillkom efter branden.