Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vaggeryd kn, TOFTERYD 6:1 TOFTERYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Delar av den medeltida kyrkans norra mur ingår i den nya kyrkan, som byggdes 1833-35 av byggmästare Peter Pettersson från Tåå i Sandhults socken i Älvsborgs län, efter ritning 1832 av Fredrik Bäck, ÖIÄ. Församlingen föredrog Bäcks förslag framför det något enklare men likartade, som beställts av länsbyggmästare Carl Robert Palmér 1829 och insänts till ÖIÄ. Biskop Esaias Tegnér förrättade invigningen 1838. Exteriören är välbevarad, interiören har fått flera nya inslag i modern tid. I kyrkogårdens stenmur markeras huvudentrén av kraftiga, murade grindstolpar.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med rakslutet kor i öster, torn i väster, sakristia i norr. Två korfönster (tre på Bäcks ritning). Entréer i väst och på sydsidan. Byggd i sten, grovt spritputsad med slätputs kring fönster och hörn. Grålila taklist, grå sockel. Rött tegel på långhus- och sakristietak, plåt på torn- och lanternintak. Solbänkar av sandsten.

EXTERIÖR - Byggd enligt 1832 års ritning, med några förenklingar. Valmat tak på långhuset åt öster och på den lägre sakristian. Portalerna inramade av halvkolonner med högt överstycke, krönt av lunettfönster. Välproportionerad öppen lanternin med pilastrar i hörnen.

INTERIÖR - Långsträckt kyrkorum med vita väggar, flackt blågrått trätunnvalv, gråmarmorerad taklist med tandsnittsfris. Den raka korväggens två fönster försedda med glasmålningar 1935, övriga bibehållna med blåst glas från Kosta. Altaruppsats efter ritning av Bäck 1832 med gråmarmorerade kolonner som bär halvcirkelformat överstycke med strålsol. Den ursprungliga altartavlan, ett ljusbrunt kors med vit svepduk mot svart fond (okänd konstnär), nu på tornvinden. Den ersattes 1937 av den nuvarande målningen. Altarring med gallerverk, ursprungliga nummertavlor, raka korbänkar. Predikstolen utförd efter ritning av Bäck, som i sin tur följer förslag av Palmér. Målad i grågrönt med förgylld dekor. Öppna bänkar färgsatta 1978 i övervägande blått. Läktare med konvext mittparti och gallerverk likt altarringens. Bröstningen bemålad 1944 med nytestamentliga scener. Orgel byggd 1855 av August Rosenborg, Vadstena, med fasad ritad 1853 av Carl Gustaf Blom Carlsson. Läktarunderbyggnad med skärmväggar, ej till full höjd. Läktarstöd marmorerade i gråviolett.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993