Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, MÅNSARP 1:182 MÅNSARPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan ligger på en svag höjd nordost om platsen för dess föregångare, en träkyrka från 1714, som revs då kyrkan byggdes 1853-54, och som i sin tur ersatt en medeltida träkyrka. Johan Adolf Hawerman vid ÖIÄ omarbetade 1846 det lokala ritningsförslaget. Efter kritik från församlingen gjorde Hawerman ett nytt förslag 1848, vilket sedan följdes av byggmästaren, Peter Pettersson i Tåå. Invigningen förrättades 1857 av biskop Christoffer Isaac Heurlin. Exteriören är oförändrad och utmärks av den ovanliga gjutjärnsspiran, donerad och utförd av fem hyttlag vid bruk i trakten. Interiören är omgestaltad under 1900-talet, dels i koret, dels genom ändrad färgsättning och läktarunderbyggnad.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt kor i öster, torn i väster, sakristia i norr. Byggd i sten, spritputsad i vitt med slätputsade lisener och omfattningar. Lanternin plåtklädd, vitmålad, spira i gjutjärn. Svart skiffer på långhusets och sakristians tak, plåt på tornets.

EXTERIÖR - Byggd efter ritning 1848 men förenklad i fråga om listverk m m. Ursprungligen fem fönster i koret, varav mittfönstret blint, nu endast de två yttersta öppna. Entréer i väster och mitt på sydsidan. Hög lanternin i trä, med genombruten gjutjärnsspira, som ersatte ritningens slutna.

INTERIÖR - Rumsformen, de slutna bänkkvarteren, predikstolen och orgeln vittnar om byggnadstidens stil, medan i övrigt inslag från 1950- och 70-talen är förhärskande. I absidvalvet bibliska scener, målade 1958 av Waldemar Lorentzon i starka röda, orange, blå, turkosa och gröna färger. Altarprydnaden utgörs av ett altarskåp från 1977, som ersatte en äldre målning, uppsatt 1899, och nu placerad på nordväggen. Denna satt i en troligen ursprunglig altaruppsats med gråmarmorerade kolonner och överstycke med strålsol. Strålsolen avlägsnades 1958, resten 1977. Elegant predikstol från 1840-talet med högt placerat ljudtak med lambrequin, målad i brunt och grått med gyllene dekor och duva. Orgeln, ursprungligen byggd 1857 av August Rosenborg, Vadstena, har fasad med goticerande drag. Läktaren slät barriär. Lunettfönster i västväggen. Läktarunderbyggnad med panelklädda väggar som lämnar främre läktarstöden fria.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993