Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Årjäng kn, FÅGELVIKS STOM 1:34 VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA FÅGELVIK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 675, 1900: 1125, 1995: 357

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i sydvästra Värmland, på gränsen mot Norge. Kyrkplatsen ligger naturskönt på ett näs vid sundet mellan norra och södra delen av sjön Foxen. Den nuvarande stenkyrkan är uppförd på 1850-talet, men ersatte då en äldre träkyrka vars belägenhet dock är osäker. Enligt obekräftad tradition skall den ha legat på Grånäsudden på hemmanet Tarms ägor.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En kyrka, troligen av trä, uppfördes under medeltiden. Dess utformning är i övrigt inte känd. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade kyrkan är uppförd 1856-59 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning och består av rektangulärt långhus, ett rektangulärt korutsprång i söder, sakristia i öster samt torn i norr.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan uppfördes i nyklassicistisk stil och är såväl till exteriör som till interiör välbevarad. De vitputsade murarna kröns av profilerat listverk och genombryts av rundbågiga portal- och fönsteröppningar. Svagt utskjutande portalrisaliter, med eget takfall. Samtliga byggnadskroppar har skiffertäckta sadeltak. Ingångarna är förlagda i norr via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets västra sida. Kyrkorummet täcks av tredingstak i trä. Koret upplyses av tre högsmala fönsteröppningar. Såväl altarprydnad som predikstol är samtida med kyrkobyggnaden.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.