Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Årjäng kn, BLOMSKOGS PRÄSTGÅRD 1:4 BLOMSKOGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BLOMSKOG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1036, 1900: 1962, 1995: 570

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkplatsen ligger i en sluttning ovanför Blomskogstjärnet i utkanten av odlingsbygden i Västvärmlands jordbruksområden sydväst om Årjäng i gränstrakterna till Dalsland och Norge. Den nuvarande 1900-talskyrkan har föregåtts av två äldre träkyrkor.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En stavkyrka av trä har funnits i Blomskog under tidig medeltid. Av denna har bevarats delar av en figurativt utsmyckad portalomfattning, nu i Statens historiska museum i Stockholm. Riven i samband att en ny kyrka uppfördes, troligen på samma plats.

II: Medeltidskyrkan ersattes av en korskyrka av trä från 1600-talet. Den bestod först av ett enskeppigt långhus, troligen med ett smalare kor. År 1695 tillkom en sakristia i norr, varefter kyrkan förlängdes österut 1697. Fyra år senare uppfördes tornet och 1746 tillbyggdes en korsarm i söder. Kyrkan ombyggdes och utvidgades 1765, då bl.a. en korsarm byggdes i norr och sakristian flyttades till korets östvägg. Byggnaden brann ned till grunden 1923. Ny kyrka uppfördes på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Den nuvarande kyrkan uppfördes 1929 efter ritningar av arkitekt Bror Almquist. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare, tresidigt avslutat kor, sakristia på korets nordsida samt västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Vitputsad exteriör. Långhuset samt det smalare och lägre koret täcks av sadeltak, medan tornet kröns av en reslig, kopparklädd spira. Rundvälvda fönsteröppningar. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Det vitputsade kyrkorummet har treklöverbladsformat trävalv i långhuset och stjärnvalv av tegel i koret. Predikstol med trappa från den utbyggda sakristan. Altartavla av Olle Hjortzberg.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.