Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, EDEBO PRÄSTGÅRD 2:2 EDEBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Edebo i Roslagen ligger söder om Hallstavik. Här har byggts en kyrka vid någon tidpunkt under folkungatiden, 1250-1350. Av denna kyrka, som kan ha varit av trä, kvarstår delar av sakristians m. Under slutet av 1400-talet revs den gamla kyrkan varefter den nuvarande uppfördes. Edebo kyrka är till exteriören en typisk uppländsk medeltida stenkyrka. Det rakavslutade koret har samma bredd och höjd som långhuset. Murarna är av gråsten som i våra dagar står oputsade utvändigt. Tegel har använts kring muröppningar och i de ursprungliga kryssvalven som täcker kyrkorummet och vapenhuset. Det branta sadeltaket är belagt med spån och har breda, profilerade vindskivor. Ingången är förlagd till långhusets sydmur. Här byggdes vapenhuset i början av 1500-talet. Under detta skede blev alla valv och högmurar sällsynt rikt dekorerade med kalkmålningar, även i vapenhuset. Målningarna tillhör den s.k. Tierpskolan. Efter en brand 1621 måste yttertaket förnyas. På 1700-talet utvidgades fönstren, kalkmålningarna överputsades delvis, ny fast inredning i barockstil anskaffades, sakristian byggdes om och fick sitt nuvarande utseende., Vid en restaurering 1911-13 under ledning av Sigurd Curman framtogs kalkmålningarna och äldre färger på inredning och inventarier återställdes. Den slutna bänkinredningen från 1772 bibehölls men erhöll bredare gavlar. Orgelläktaren från 1831 revs och sedan dess står orgeln på ett podium.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996-1999