Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, MARUM 2:11 BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
I samband med att det tidigare bönhuset skulle invigas till kapell, genomfördes en större upprustning av byggnaden varpå östra gaveln försågs med en sakristia (nuvarande koret) och västra gaveln försågs med ett mindre vapenhus. Vidare försågs byggnaden med ett nytt yttertak av plåt och väggarna panelkläddes och målades. Åtgärderna sågs dock som ett provisorium och kapellet renoverades åter år 1928. Denna renovering innebar en inre ompanelning och ommålning. Under 1900-talets mitt fördes diskussioner om att låta riva kyrkan och uppföra en ny. Det beslutades dock att den befintliga kyrkan skulle bevaras och att den i istället skulle renoveras.

Renoveringen, som påbörjades år 1953 följde ett åtgärdsförslag upprättat av arkitekten Bernhard Schill. Då Schill avlidit övergick uppdraget åt arkitekt Erik Fant och därefter Jörgen Fåk. Renoveringen var mycket omfattande. Den gamla sakristian byggdes om till kor och en ny sakristia uppfördes norr om koret. Kyrkan försågs med en brantare takresning. Ännu idag präglar 1950-talets renovering kyrkans arkitektur.