Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, MARUM 2:11 BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Björkö-Arholma kyrka i norra Roslagen står på en bergknalle på Björkön vid vägen mot Simpnäs. Det byggdes som missionskapell och stod färdigt 1890. Vem som upprättat ritningarna är inte känt. Sedan 1910 tillhör byggnaden Svenska kyrkan. Björkö-Arholma kyrka är en rektangulär, panelklädd träbyggnad med sadeltak av plåt och med höga fönster. Långhusets långväggar har vardera två utvändiga snedsträvor. Före 1905 byggdes en sakristia intill östra gaveln som kor och ett vapenhus i väster. Huvudingången är förlagd till vapenhusets västvägg. 1928 genomgick kyrkan en både inre och yttre renovering. En grundlig restaurering ägde rum 1954 efter ritningar av arkitekt Jörgen Fåk. Då tillkom den branta takresningen och snedsträvorna. Den gamla sakristian blev kor och den nya byggdes. 1956-57 dekorerades interiören, främst korets tak och tre väggar, med målningar av konstnären Harald Lindberg, född och uppvuxen på Björkö.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998