Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, TINGSTAD 11:6 TINGSTADS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
På en karta från 1702 kan man se att kyrkogården har samma utsträckning som idag,
med den något spetsiga formen i öster. Mot berget i öster stiger terrängen och muren går
uppepå berget.

Äldre fotografier från tiden runt mitten av 1900-talet visar att det tidigare har funnits
fler omgärdade gravar. Gravvårdarna står i flera fall kvar medan omgärdningen av
stenram eller häck tagits bort. På den norra sidan fanns det tidigare grusade gravar vilket
fotot nedan visar.

En trädkrans av ask har under lång tid omgärdat kyrkogården, vilket det äldre
bildmaterialet visar. Dock har flertalet träd på bl.a. södra sidan tagits bort. På östra sidan
syns på fotot nedan ett flertal träd. Dessa finns inte längre kvar