Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, DALARÖ 2:127 M.FL. DALARÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - DALARÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 525, år 1900: 778, år 1995: 1352

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Tyresö omkring 1650. Dalarö skans utbruten 1688, men åter införlivad 1854. Stundom betraktad som kapellförsamling.

LÄGE OCH OMGIVNING - Församlingen ligger i Stockholms skärgård. Kyrkan är belägen i tätorten med samma namn på en höjd ovanför hamnen.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Träkyrkan består av ett rektangulärt kyrkorum med rak östvägg, vapenhus vid västra gaveln och utbyggd sakristia i öster. Kyrkan, förmodligen uppförd 1652, fick sin nuvarande skepnad 1787. Då revs den ursprungliga sakristian vid nordsidan och en ny tillkom i öster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den tornlösa träkyrkans byggnadskroppar täcks av skilda sadeltak, brutet över långhuset. Man kommer in i kyrkan genom vapenhuset i väster. Kyrkans inre med rundbågiga fönster präglas av ombyggnaden 1787. Ett flackt trätunnvalv vilar på en bred kornisch som löper runt väggarna. Pilastrar ramar in altaret; ovanför altaret och två flankerande dörrar syns ett galler och fönsteröppningar bakom vilka döljer sig en "herrskapsläktare", anordnad ovanpå sakristian. Predikstolen, tillverkad 1630 för Tyresö kapell, har rik intarsiadekor. Intill predikstolen på norra väggen hänger en altartavla från 1654 föreställande Nattvarden och med donatorernas porträtt infällt i ramen.. Den slutna bänkinredningen tillkom vid 1936 års renovering.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.