Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nässjö kn, FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13 FLISBY KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1850-53 och invigdes 1855 av biskopen Johan Jacob Hedrén. 1835 hade länsbyggmästare Carl Robert Palmérs ritningar till ombyggnad av den medeltida kyrkan godkänts av ÖIÄ, men 1837 beslöt man gå in för nybyggnad istället. Förslag från orten 1843 bearbetades av J A Hawerman vid ÖIÄ 1848. Denna ritning följdes i stort sett av byggmästaren, Johan Granquist från Mogata. Kyrkan är oförändrad till det yttre, i det inre något förändrad vad gäller färgsättning, samt genom att lillkyrka inretts under läktaren.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med rakslutet kor i söder med utbyggd halvrund sakristia. (På ritningen 1848 korabsid med sakristian sidolagd i långhusets ena hörn. Förändringen anmäldes 1852 med ritning med påskrift att församlingen inte ville ändra korväggen, som stod klar sedan 1851.) Torn i norr. Ingång i tornet och på östsidan. Byggd i gråsten, spritputsad i vitt med slätputsade omfattningar och rustikpartier. Sockeln putsad i grått. Svartlackerad, skivtäckt plåt på taket. Torntak, lanternintak och spira täckta med svartmålad plåt. Lanterninens sidor klädda med vitmålad plåt med svartmålad båge och luckor.

EXTERIÖR - Långhuskyrka med torn med hög fyrkantig lanternin med kort spira. Exteriören följer helt 1848 års ritning. De välavvägda proportionerna understryks av tunt listverk under takfoten och av rusticerade hörnkedjor, lisener och risaliter kring portalerna. Fönstren har träbågar, troligen ursprungliga, med blåst glas. Smäckra hängrännor och stuprör av traditionell typ.

INTERIÖR - Rymligt kyrkorum med rak korvägg med två fönster, mellan vilka en hög båge buren av pilastrar bryter igenom taklisten. Väggar ljust gråvita, pilastrar och listverk vita, bågens fält gråbrunt med dörrar på var sida om altaruppställningen. Det putsade tunnvalvet grått. Ursprunglig färgsättning övervägande pärlvitt för snickerier och väggar. Altartavla "Kristi Himmelsfärd" av G A Engman från Östra Vingåker 1857, med omfattning ritad av orgelbyggaren Sven Nordström, född i socknen. Slät altarring målad i grått och guld, liksom övrig träinredning. Predikstol av A Stridsberg, Söderköping. Elegant runt ljudtak med lambrequin, allt rikligt förgyllt. Ovala nummertavlor i förgyllda ramar. Fyra slutna bänkkvarter med utglesade bänkar, målade i grått invändigt, utanpå i brunockra med svartmarmorerade ramar kring ljust gula fält med vit kant. Läktarbröstning lik altarringen. Den praktfulla orgeln är byggd 1856 av Sven Nordström, Flisby, efter ritning av J E Söderlund. Under läktaren har anordnats en lillkyrka på tvären, "Gammelkyrkan", med äldre inventarier. Välbevarat vapenhus med dubbla trappor.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993