Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, ROGBERGA 4:1 ROGBERGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Rogberga kyrkogård har använts allt sedan medeltiden. Den ursprungliga
utsträckningen är inte känd men kyrkogården har haft
ungefär den nuvarande sedan kyrkan uppfördes 1868. Att en ny
kyrka ansågs nödvändigt hör förmodligen ihop med en ökande befolkning
som på så många andra ställen under 1800-talet. Varför den
nya kyrkan uppfördes 16 meter norr om den gamla är okänt men en
anledning kan ha varit att den gamla på så sätt kunde användas tills
den nya stod klar. Den enda kända utvidgningen av kyrkogården
skedde 1901 och då åt norr. Fotografi er från tidigt 1900-tal visar
en annorlunda kyrkogård jämfört med idag, med en mer ängslik
karaktär och gravvårdar som inte var uppdelade i kvarter som idag.
På 1940-talet togs beslutet att rusta upp kyrkogården för att ge den
ett mer modernt uttryck. Därvid togs vintergrönan bort från gravkullarna
och en utveckling mot dagens kyrkogård tog sin början.
Förutom kyrkan fi nns ett bårhus på kyrkogården. Det är placerat
vid den östra muren vid ingången mot församlingshemmet. 1937
lämnade dåvarande stadsarkitekten Göran Pauli in ett förslag till
bårhus och 1938 stod det färdigt.
Det sena 1900-talet har endast inneburit små förändringar på
kyrkogården, 1973 flyttades ett antal museivårdar och 1994 planterades
ett antal rygghäckar om. 2000 inrättades en minneslund vid
bårhuset efter krav att varje kyrkogård ska ha en minneslund,