Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Storfors kn, LUNGSUNDET 3:1 LUNGSUNDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - LUNGSUND

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1644, år 1900: 1753, år 1995: 832

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Socknen avskiljdes ur Kroppa församling 1643.

LÄGE OCH OMGIVNING - Lungsunds kyrka ligger i sjörikt område i bruksbygden mellan Karlskoga och Filipstad, vid det smala sund som förbinder St. Lungen och Öjevettern.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkobyggnaden uppfördes på 1640-talet och bestod då endast av ett rektangulärt långhus med tresidig koravslutning. Efter om- och tillbyggnader 1722-24 fick kyrkan sin nuvarande planform. Den timrade kyrkan har korsformad plan med tresidigt avslutat korparti, utbyggd sakristia i vinkeln mellan den norra och östra korsarmen samt vapenhus framför de västra och södra gavlarna; torn från 1680-81 över västgaveln.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har såväl exteriört som interiört genomgått omfattande förändringar. Mest genomgripande var restaureringen 1886-87, utförd av Fritz Eckert, då såväl exteriör som interiör kläddes med panel, ytter- och innertaket förnyades samt de äldre inventarierna förändrades eller ersattes. Ingångar i väster, söder och norr samt direkt till korpartiet i sydost. Vid den länge planerade restaureringen 1953-54, med Tor Engloo som arkitekt, var avsikten att i görligaste mån återställa kyrkans äldre stilkaraktär. Kyrkans exteriör fick då åter sin rödmålade spånklädsel, gaveltornets spira erhöll sin ursprungliga resning och de äldre inventarierna, däribland predikstol från 1685 och altaruppsats från 1702-03, rekonstruerades och konserverades. Den nuvarande bänkinredningen tillkom vid nämnda restaurering.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.