Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristinehamn kn, RUDSBERG 4:1 M.FL. ÖLME KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ÖLME

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 3075, år 1900: 2710, år 1995: 1302

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Ölme kyrkplats utgörs av en mindre kulle omgiven av den uppodlade Vänerslätten mellan Karlstad och Kristinehamn. På den närbelägna Saxholmen, i en vik av Vänern, ligger lämningarna efter det s k Saxholms slott. Den nuvarande kyrkan påbörjades 1787, men ersatte då en om- och tillbyggd medeltidskyrka av sten. På kyrkogården står ett timrat bisättningshus som troligen härrör från 1700-tal och utgör ett av landskapets äldsta ännu bevarade.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Stenkyrka från medeltiden (huruvida denna haft ännu en föregångare av trä är inte känt). Den försågs med korsarm i söder 1662 och i norr 1697. Innertaket var plant och korsarmarna försedda med läktare. Riven i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1787-88, under ledning av byggmästaren Gustav Westman från Skövde. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med segmentformade utbyggnader såväl i väster som öster; den förra innesluter tornkroppen medan den senare inrymmer koret. Sakristia tillbyggdes på långhusets nordsida 1927, i samband med en genomgripande restaurering under ledning av Bror Almqvist.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är i huvudsak oförändrad och utgör ett tidstypiskt exempel på det sengustavianska kyrkobyggandet. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar; fönsteraxlarna är avdelade med lisener. Västtornets krön, med reslig lanternin på postament, fick först 1827 sin befintliga utformning. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets nord- och sydsida. Kyrkorummet täcks av ett brädvalv med profilerad taklist. Interiören domineras av den monumentala altartavlan av Pehr Hörberg från 1798. Predikstolen skänktes till kyrkan 1788. Kyrkorummets nuvarande färgsättning, inbyggnaderna under läktaren och den nuvarande bänkinredningen härrör från restaureringen 1974-75, under ledning av Lars-Erik Havstad.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.