Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, TUNNBINDAREN 3 DROTHEMS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Kyrkan har ändrat utseende under århundradenas gång även om långhuset torde ha haft
samma storlek hela tiden. Det finns nedtecknade källor om kyrkan och dess
ombyggnader. Om kyrkogården däremot finns inte lika mycket dokumenterat. Man vet
att det runt den gamla kyrkogården stod en bogårdsmur. Denna togs bort under 1800-
talet och ersattes med en hagtornshäck. Invid kyrkan finns sedan 1700-talet en
klockstapel. Den ersatte en äldre klockstapel. Foton från början av 1900-talet visar att
klockstapeln tidigare var målad i en mörk färg. Därefter har klockstapeln målats i vitt.

Fotografierna ovan är rätt lika. Björken står kvar, men har på 60 år blivit betydligt
högre. På det äldre fotot fanns en grusgång fram till graven. Den är numera borttagen.
Borta är också det järnstaket som omgav en gravhäll invid kyrkväggen. Gravhällen är
kvar, tre stycken ligger där utmed sidan. En syren har planterats bredvid graven i främre
delen av bilden. Busken bakom björken på det äldre fotot finns inte längre kvar. Annars
är det sig likt på den här delen av kyrkogården.

Den nya kyrkogården började anläggas 1860 och stod klar 1863. 1860 var gravkapellet
färdigt. Det låg längst upp i söder, längs den stora kyrkogårdsgången som utgör mittaxel
på kyrkogården. Kapellet revs sedan 1999. Det var då i mycket dåligt skick till följd av
att de bärande konstruktionerna angripits av röta och träbock. Kapellet hade inte använts
på många år. Det var byggt i korsvirkeskonstruktion och var vitputsat. Kapellet hade ett
kulturhistoriskt värde, men pga. av det dåliga skicket, beviljades det rivning 1997. En
åttakantig paviljong, ritad av stadsarkitekt Jan-Erik Pernes, byggdes på det gamla
kapellets plats. Ett kors som satt på det äldre kapellet återanvändes till det nya taket.
Paviljongen har en luftig konstruktion. På den södra sidan är väggarna tätare medan
framsidan är öppnare. Invändigt finns fasta bänkar. Paviljongen är målad i en ljust grön
kulör.