Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Söderköping kn, TUNNBINDAREN 3 DROTHEMS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik

FÖRSAMLING 1995 - DROTHEM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1413, 1900: 1875, 1995: 2064

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan som är landsförsamlingens kyrka, är belägen i utkanten av vad som kan betraktas som det medeltida Söderköping, alldeles intill Europaväg 22, nära den medeltida stadens kommersiella centrum. Strax invid kyrkan står en vitmålad klockstapel, vars huv tillkom vid en ombyggnad 1788. I miljön ingår också ett församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan är uppförd huvudsakligen av gråsten och består av ett treskeppigt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr; invändigt delas kyrkan av en snedställd tvärmur mellan kor och långhus. Vid en byggnadsarkeologisk undersökning 1979-80 framkom att sakristian byggdes först. Den uppfördes under 1200-talets slut och kan ursprungligen ha haft fyra valv och en mittpelare (jfr Söderköping, S:t Laurentii). Långhuset antas ha tillkommit under tidigt 1300-tal. Strävpelarna i nordväst tillhör kyrkans första byggnadsperiod, medan de övriga är yngre än anslutande murverk.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har vitputsade fasader. De av tegel murade trappgavlarna från 1400-talet är försedda med blinderingar. På långhusets takfall har tidigare funnits en takryttare, som togs ner efter 1760. Långhusets sadeltak är belagt med skiffer sedan slutet av 1800-talet. Ingångarna är belägna i väster och söder. Kyrkans ursprungliga inre gestaltning kan inte med säkerhet bestämmas, eftersom kyrkan härjades av stadsbranden 1385, eller möjligen av branden 1418. Vid samma tillfälle skadades sakristian svårt. Vid återuppbyggnaden välvdes kyrkan till en treskeppig hallkyrka, sakristians nuvarande valv tillkom och tvärmuren uppfördes som stöd för de kraftigt inåtlutande långhusmurarna. År 1844 genomfördes en omfattande renovering, som delvis förtog medeltidskyrkans egenart. Den nuvarande öppna bänkinredningen samt fönsterbågarna av gjutjärn tillkom vid en renovering 1892. På 1950-talet genomfördes omfattande förstärkningsarbeten, liksom 1979-80. Altarskåpet är tillverkat i Lübeck under 1400-talets senare del. Predikstolen är från 1704 och tillverkad av Anders Wats.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Kalkstensfunten är från 1200-talet. Foten tillverkades 1949. I kyrkans ägo finns även en altartavla (eller överdelen till ett epitafium) från 1600-talets förra hälft, som kan ha tillvaratagits från någon av de nu försvunna kyrkorna eller kapellen i staden.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.