Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trelleborg kn, KÄLLSTORP 22:1 KÄLLSTORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Uppförd 1858-60 av byggmästare C T Ljungberg efter ritningar av Carl Georg Brunius. Invigd i maj 1860. Nuvarande tornet samt sakristian tillkomna på 1890-talet efter av Salmon Sörensen.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med tresidig avslutning i öster, ursprungligen sakristia. Torn i väster med huvudingång. Separat ingång till sakristian på dess östra sida.

Kyrkan är uppförd av handslaget rött tegel, murat i munkförband, på sockel av natursten. Till det yngre tornet har använts maskinslaget tegel på sockel av granitkvadrar. Takfall och tornspira med skiffer.

EXTERIÖR - Ursprungligen utförd helt efter Brunius ritningar med lågt torn med pyramidhuv. Det nuvarande tornet med hög spira och trappgavlar samt trappgavelförsedda sidobyggnader ansluter till byggnadens nygotiska stil.

INTERIÖR - Det kryssvälvda kyrkorummet präglas av 1890-talets renovering. Interiören och inredningen utfördes ursprungligen enligt Brunius intentioner. Församlingen föredrog dock vitkalkning av väggar och valv medan Brunius avsett fogstrukna tegelväggar. Ursprungligen avgränsades dåvarande sakristian från koret genom en skärmvägg dekorerad med kölbågade bågställningar. Altaret pryddes av ett enkelt kors. Predikstolen i nygotisk stil var placerad vid södra långväggen. På 1860-talet tillkom orgelläktare och orgel. På 1890-talet borttogs skärmväggen mot sakristian och koret utökades. Samtidigt tillkom den nuvarande inredningen liksom dekorationsmålningarna samt korfönstrets glasmålningar av Svante Thulin.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. D 1, Skåne och Blekinge. 1989.