Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 1:227 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - GUNNARSKOG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 3503, 1900: 5192, 1995: 2235

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. År 1850 utbröts kapellförsamlingen Bogen.

LÄGE OCH OMGIVNING - Gunnarskog är beläget i västra Värmland, norr om Arvika, vid det smala sund som förbinder sjöarna Bergsjön och Gunnern. Den nuvarande stenkyrkan, vilken efterträdde en äldre träkyrka, härrör i sin nuvarande skepnad huvudsakligen från 1700-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En kyrka av trä torde ha funnits här under medeltiden. Denna, eller möjligen en efterträdare, om- och tillbyggdes 1684. Riven.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande kyrkan har korsformad plan med utbyggt, halvrunt korparti i öster, sakristia i norr samt västtorn. Kyrkans långhus, halvrunda korparti samt sakristian uppfördes 1726-27 (byggmästare: Lars Lundstorp) och korsarmarna tillfogades 1783-84 (Johan Georg Reincke). Det befintliga tornet tillkom 1854-57, men ersatte då ett äldre.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans murar är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. De valmade sadeltaken över långhus och kor är belagda med skiffer. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt på de norra och södra korsarmsgavlarna. Kyrkorummet täcks av två korslagda tunnvalv i trä. Interiören präglas alltjämt av den genomgripande restaureringen 1956-57, med Einar Lundberg som arkitekt, då bl.a den polykroma träskulpturen på altaruppsats och predikstol konserverades. Båda verken är utförda i senbarock av bildhuggaren Isak Schullström år 1739. Vid nämnda restaurering tillkom den nuvarande, slutna bänkinredningen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001; rev. 2003.