Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, BJURÅKERS KYRKBY 16:1 BJURÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den första stenkyrkan i Bjuråker uppfördes senast under 1300-talet och var en liten rektangulär byggnad med rakslutet kor och sadeltak, dvs av den modell som var vanlig i hela Norrland, men i synnerhet i Hälsingland. Under något av de följande århundradena försågs kyrkan med tegelvalv. När församlingens befolkning ökade kraftigt under 1700-talet ansågs den gamla kyrkan som otillräcklig, trots att flera läktare hade byggts längs kyrkorummets väggar. Vid slutet av 1740-talet påbörjades ett omfattande ombyggnadsprojekt under ledning av byggmästarna och bröderna Anders och Lars Romberg från Bjursås i Dalarna. Av den gamla kyrkan behölls troligtvis två murar som fick ingå i den nya kyrkobyggnaden. Denna kyrka, som i stort förblivit oförändrad sedan dess, består av ett långhus i öst-västlig riktning med sakristia tillbyggd mot norr.