Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säter kn, ENBACKA 18:2 GUSTAFS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapellag i (Stora) Tuna bildat omkring 1633 (eget pastorat 1777).

I: Det s. k. ENBACKA KAPELL uppfördes sannolikt 1633. Det var uppfört av timmer och hade rektangulär planform med sakristia i norr. En ombyggnad omtalas 1732, men det är inte säkert känt vad denna avsåg. Helt raserad i samband med att den befintliga kyrkan uppfördes.

I: GUSTAFS KYRKA uppfördes 1765-68 av byggmästaren Johan Schulzberg, på mark tillhörig Pehr Enwall i Enbacka. Planformen, som återstår intakt, består av ett tresidigt avslutat långhus, som även innefattar en i öster avdelad sakristia, samt västtorn.

Kyrkan, som är byggd av gråsten, är putsad med vita pilastrar och fönsteromfattningar och har mansardtak, valmat över koret. Tornet i väster har karnissvängd huv med lanternin. Invändigt är kyrkan en enskeppig salkyrka, täckt av tre stora kupolliknande kryssvalv rakavslutat korparti. Entrén till kyrkan sker genom tornets bottenvåning eller genom två portar på sydfasaden. Kyrkan restaurerades 1923 under ledning av Sigurd Curman, senare Erik Fant. Altartavlan av Pehr Hörberg skänktes av Gustav IV Adolf 1803.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.