Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, KRÅKSHULT 7:1 KRÅKSHULTS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan ligger mitt i byn på plan mark med kyrkogård. Den byggdes efter decenniers segslitna tvister om läge och kostnader 1801-02 av byggmästare Johan Wennerström, Karlstorp, efter ritning 1796 signerad Olof Tempelman, ÖIÄ. Kyrkan invigdes 1803 av biskop Ludvig Mörner. Den är både till det yttre och inre mycket välbevarad, med tidstypisk inredning av hög klass.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum, smalt i förhållande till längden. Rakslutet kor i nordost med sakristia bakom koret, torn i sydväst. Ingångar i väster och mitt på sydfasaden. Byggd i sten, tornet spritputsat med släta listverk, fasaden i övrigt slätputsad, avfärgning i vitt. Oputsad sockel i natursten. Lanternin spånklädd, svartmålad. Övriga tak rödmålad plåt (ursprungligen spån).

EXTERIÖR - Salkyrka med relativt lågt torn med fyrkantig lanternin. Följer Tempelmans ritning från 1796 utom beträffande lanterninen, som på ritningen är ett runt kupoltak buret av fyra smala kolonner med smidesräcke vid basen. Sadeltaket brant valmat vid korgaveln, lägre sakristia med valmat svängt takfall.

INTERIÖR - Rymligt kyrkorum belyst av rundbågsfönster med klart glas. Flackt trävalv, vitt liksom väggarna. Korväggen en helgjuten nyklassicistisk komposition, med stor altarmålning av Pehr Hörberg 1803, "Jesus välsignar barnen", i en ståtlig omramning med joniska pilastrar som bär tempelfronton. Över denna en förgylld strålsol med Gudsöga. De två omgivande dörrarna till sakristian har liknande frontoner som överstycken. Rektangulär altarring med fält med snidade emblem. På nordväggen kvadratisk predikstol, rikt ornamenterad och prydd med målningar från 1805, dock ej av Hörberg. På väggen förgylld strålsol och ovanpå det kvadratiska ljudtaket kors med törnekrans. Samtliga inredningssnickerier målade i gråvitt med förgyllda ornament. Bänkarna i fyra kvarter är blågrå invändigt. Vinklade korbänkar. I koret även två brudbänkar från äldre kyrkan, troligen inköpta 1761. Orgelläktaren är prydd med målningar av Pehr Hörberg 1804. Symmetriskt anlagda trappor till läktaren. Mot ytterväggarna grunda skåp, i övrigt ingen underbyggnad. Orgeln är byggd 1810-11 av Pehr Schiörlin, Linköping, som också gjort ritning till orgelfasaden, senare överarbetad av Tempelman.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993